Q1.Thế nào là chế độ hoàn trả tiền trợ cấp lương hưu trọn gói?
A1.Là chế độ hoàn trả lại một phần phí bảo hiểm để không bị mất đi số tiền bảo hiểm đã đóng đối với những người nước ngoài tham gia đóng bảo hiểm quốc dân hoặc là bảo hiểm lương hưu trên 6 tháng, vì không còn tư cách tiếp nhận khi đã về nước.
Q2.Để có thể nhận lại sô tiền này thì cần đáp ứng những điều kiện gì?
A2.Đối với những người đáp ứng được 4 điều kiện dưới đây thì sau khi rời Nhật Bản trong vòng 2 năm có thể yêu cầu nhân lại được số tiền này.
  • Những người không mang quốc tịch Nhật Bản.
  • Những người tham gia đóng bảo hiểm phúc lợi xã hội hoặc bảo hiểm lương hưu trên 6 tháng.
  • Những người không còn ở lại Nhật Bản.
  • Những người chưa từng nhận trợ cấp lương hưu(bao gồm cả tiền trợ cấp thương tật)
Vì nếu đã nhận được khoản tiền hoàn trả này thì khoảng thời gian ứng với số tiền đã đóng đó sẽ được coi là không tham gia đóng bảo hiểm lương hưu hoặc bảo hiểm phúc lợi xã hội, nên những người của các nước có kí hiệp định trợ cấp phúc lợi xã hội với Nhật Bản dưới đây cần phải chú ý.
Hiệp định trợ cấp phúc lợi xã hội
Tháng 1/2017 Nhật Bản có kí kết hiệp định về tổng tiền trợ cấp lương hưu với Ấn Độ,Hungary,Thụy Sĩ, Brazil, Ireland, Tây Ban Nha,Cộng hòa Séc,Hà Lan,Úc,Canada,Pháp,Bỉ,Mỹ,Hàn Quốc,Anh,Đức(※). Do vậy những người của các nước này nếu khi nhận khoản tiền hoàn trả này thì khoảng thời gian nói trên sẽ không được cộng thêm vào nên hãy chú ý.(※)Đang được chuẩn bị hướng tới thay đổi 1 phần của hiệp định
Q3.Từ lúc yêu cầu đến khi nhận khoản tiền trợ cấp lương hưu trọn gói thì mất thời gian là bao lâu?
A3.Mất từ 3~4 tháng.(Quyết định chi trả sẽ được tiến hành một lần vào ngày 15 hàng tháng)
Q4.Trường hợp trong hồ sơ yêu cầu bị thiếu thì sẽ như thế nào?
A4.Vì từ cơ quan trợ cấp lương hưu của Nhật Bản sẽ gửi tài liệu có ghi những hồ sơ còn thiếu, nên bạn phải chuẩn bị những hồ sơ cần thiết đó rồi đem nộp.
Q5.Tiền thuế thu nhập hoàn trả lại thì từ khi yêu cầu đến khi nhận mất khoảng bao nhiêu lâu?
A5.Mất từ 1~2 tháng.
Q6.Hồ sơ yêu cầu hoàn trả lại tiền thuế thu nhập thì tự bản thân mình có thể làm thủ tục được không?
A6.Không, không thể được.
Những người đã về nước muốn yêu cầu trả lại tiền thuế thu nhập thì ủy nhiệm cho người vẫn còn đang sinh sống ở Nhật Bản với tư cách là người quản lý nộp thuế, sau đó người này mới được phép tiến hành nộp hồ sơ yêu cầu.
Q7.Người quản lý nộp thuế là gì?
A7.Là người được ủy nhiệm là người đại diện làm các thủ tục liên quan đến nộp thuế.
Q8.Trước khi rời khỏi Nhật Bản có thể làm hồ sơ yêu cầu hoàn trả tiền trợ cấp lương hưu trọn gói hay không?
A8.Có, khi có quyết định ngày rời khỏi Nhật Bản thì có thể nộp hồ sợ.
Trong trường hợp này thì trên hồ sơ yêu cầu phải đính kèm giấy xác nhận đã rời khỏi nơi cư trú, bản phô tô giấy tạm trú có ghi ngày sẽ rời khỏi Nhật Bản hoặc giấy tạm trú và đơn yêu cầu. Sau đấy hãy gửi hồ sơ đến cơ quan trợ cấp lương hưu Nhật Bản, tuy nhiên ngày hồ sơ đến phải sau ngày dự định rời khỏi Nhật ( ngày dự định chuyển đi)
Quay lại trang chủ