simple at madali! Nagbibigay ng matibay ng suporta para sa minsanang kabuoang baayd na pensiyon

ねんきんGo

Pagpapakilala ng serbisyo

  • Hindi na kailangan ang tradisyon na pag rerehistro! Makakapag rehistro kana ng minsanang kabuoang bayad para sa sarili mo.
  • Ang aplikasyon ng pagsasauli ng binayad para sa tax na galling sa sweldo na ibinawas sa panahong ikaw ay nag sumite ng minsanang kabuoang bayad ay kailangan maiwan sa Ahensya ng Aplikasyon para sa Pagsasauli ng binayad sa “NENKIN Go”

Limang Katangian

1.Minsanang pagpunta
Maari nang magpunta ng minsanan para sa aplikasyon ng pagsasauli ng buwis at minsanang kabuoang bayad
2.simple
Ang sistema ang maghahatid sainyo sa mga sumusunod na hakbang, upang makagawa kayo ng aplikasyon para sa babayaran ninyo sa minsanang kabuoang bayad at mga kinakailangan pang dokumento.
3.Pinabilis
Kung dati ay nagbibigay ng oras na kinakailangan para sa paggawa ng dokumento at pag lagay nito ay mapapabilis na sa tulong ng awtomasyon ng sistema at ang elektronikang aplikasyon.
4.Mababang presyo
Mas pinamura na ang gastos at makakatipid pa sa pagbabayad ng trabaho! Ang paggamit ng mga ibat-ibang aplikasyon ay maaring gamiting ng libre lamang.
Ang bayad sa balik ahensyang aplikasyong serbisyo sa buwis na kinita ay maaring ng magawa sa mababang presyu lamang kumpara sa ibang kumpanya. (base saaming pagsissiyasat)
5.Maaasahan
Ang Ahensyang aplikasyon ng pagabbalik buwis ng “NENKIN Go” ay pinamumunuan ng mga propesyonal na may maaring kaalaman tungkol sa buwis,
kaya hayaan nyio kame ang mag aalaga sainyo.
Paki tingin ang iba pang mga detalye

Pagtatanya

Tansyahin natin kung magkano nga ba ang iyong bayad sa minsanang kabuoang bayad.

1 Pumili ng klasi ng pensiyon

2 Ilagay ang sakop ng panahon

Taon
Buwan Mula sa
Taon
Buwan Hanggang sa

3 Ilagay ang buwanang kita

Ang iyong kabuoang kita sa ang iyong taunang kita kasama pa ang mga negosyo at I divide ito sa labing dalawang buwan. Taunang sahod 3,000,000JPY÷12 months=250,000
 YEN

bayad

Ang rehistrasyon ng gumagamit ay libre
※Lahat ay libre lamang katulad ng pagkuha ng rehistrasyon ng gumagamit at aplikasyong sa binabayarang minsanang kabuoang bayad.

Ang Ahensya para sa aplikasyon ng pagsasauli ng buwanang kita ay libre lamang
9,800 YEN
※Ang aplikasyon para sa pagsasauli ng buwis ay hindi naman kinakailangn ng paunang bayad. Ibabawas nalang namen ang ahensyang bayad sa iyong pagsasauli ng binayad bago ito I-remit.

※Ang sinuling bayad ay ipapadala sa Bitcoin (May komisyon). Kung gusto mong maipadala ang isasauling bayad maliban sa Bitcoin, may panibagong bayaran ang pagpapadal rito na may halagang 2,000 yen ( Sa bangko , ang kabayaran sa pagpapadala ay 1,000 yen at idagdag mupa ang kumisyon ng tagapamagitan sa bangko ng ibang bansa sa halagang 1,000 yen) ito ay siguradong i-aawas.
When transferring to a Japanese domestic bank, a commission of 262 yen shall be deducted

Una, gumawa ng rehistrayon para sa gumagamit

Ilagay ang e-mail address, pindutin ang “Proceed to user registration”.
Kapag mag rerehistro Patakaran Upang Maprotektahan ang Personal na ImpormasyonMga tuntunin sa paggamit Mahalagang mapag suri